Har du en klar vision?

Det er vigtigt at have en klar vision for klinikken da den er med til at sætte retning for din klinik. Det betyder, at alle på klinikken ved, hvor klinikken skal bevæge sig hen og man kan i samlet flok bevæge sig afsted.

(Artiklen er publiceret på klinikejer.dk)

En ny undersøgelse blandt 1570 SMV-virksomheder, som Ejerlederen har lavet, viser at virksomheder, der ikke har formuleret en vision og målsætninger, har en overskudsgrad på 12% og en vækst på 8%.

Hvorimod virksomheder, som mestrer processen omkring formulering af målsætninger og strategi, har en overskudsgrad på 14% og en vækst på 12%. Hvis du ønsker at læse hele undersøgelsen, kan du følge dette link

Som erhvervskonsulent har jeg ofte hørt lejere og ansatte være frustrerede over, at der ikke var en klar vision og strategi for klinikken. De oplevede, at de blot arbejdede på en klinik, som ikke havde ambitioner og ikke havde en klar retning og vision. Det er meget motiverende for den enkelte at vide, hvor klinikken bevæger sig hen, derfor bør vision og målsætninger være tydelige og ambitiøse. Ligeledes har det stor fastholdelseseffekt på de ansatte, de fleste ønsker at være på en klinik som er udviklende. At arbejde med visionen og målsætninger kan medvirke til øget trivsel og mindre stress.

Hvad er en vision?

En vision beskriver et fremtidigt billede af klinikken. Det er den fælles retning, som hele klinikken skal arbejde efter at opnå. Hvis klinikken ikke har en vision, ved medarbejderne ikke, hvor ledelsen ønsker, at klinikken skal bevæge sig hen og hvilket mål der skal realiseres. Det er et fremtidsbillede af klinikkens ønsker, drømme og ambitioner.

Hvad skal en vision gerne være?

  • Den skal være Visionær. Er den reelt nyskabende og har en lang tidshorisont?
  • Den skal være Rummelig. I hvor høj grad tager visionen højde for evt. ændringer i omgivelserne?
  • Den skal være Unik. Adskiller den sig fra dine konkurrenters vision?
  • Den skal være Samlende. Vil den være med til at samle klinikken og er der enighed omkring visionens mål om fremtiden?
  • Den skal være Implementerbar. Kan den realiseres, og er der taget højde for de basale ting, der er nødvendige for at forfølge visionen i den nærmeste fremtid?

Hvem laver visionen og strategien og hvordan?

Det er klinikejeren og evt. ledende medarbejdere som skal udforme visionen og strategien.

Jeg foreslår, at man tager en dag ud af kalenderen og sammen sætter fokus på, hvad visionen skal indeholde og hvordan man vil nå visionen, her kan det være en fordel at bruge en erfaren erhvervskonsulent med branchekendskab til at hjælpe med processen.

Mine erfaringer viser, at det er godt at starte med at analysere virksomhedens nuværende strategiske situation. En vigtig del af denne analyse er bl.a. at få klarhed over din og klinikkens forventninger i forhold til f.eks. vækst, omsætning, konkurrenceforhold mm.

Jeg bruger ofte en SWOT-analyse til dette formål, men der findes mange forskellige værktøjer som kan anvendes.

En anden vigtig del af analysen er at klinikkens kernekompetencer identificeres med det formål, at visionen bygges op omkring disse.

Ligeledes er det vigtigt at få identificeret sine nuværende kunder og deres behov samt også at få lavet en grundig konkurrent analyse.

Efter analysen af den nuværende situation tænkes der fremad. Der findes et utal af værktøjer, modeller og øvelser, der kan facilitere denne proces. Her er det min erfaring, at de simple og mest forståelige værktøjer også er dem, der skaber de mest positive resultater – der virker.

Implementering af visionen, målsætninger og strategien er en meget vigtig del af hele processen. Jeg foreslår, at det foregår på en klinikdag hvor der er masser af tid til at diskutere og komme med input, det er meget vigtigt at hele klinikken kan mærke intentionerne og tager visionen til sig.

Ovenstående struktur er fundamentet for at formulere visionen solidt, og mulighederne for at komme i mål med din vision er stor.

Ønsker du et uforpligtende møde, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: cp@konsulentfirmaet.dk for at aftale mulighederne for sparring og rådgivning, så du kommer godt i gang med din vision eller du får din vision og strategi ajourført.


Kategorier: Vision