Overvejer du at starte egen fysioterapi klinik?

I Danmark er der kommet en stor generation af iværksættere, det gælder også indenfor det sundhedsfaglige område, og specialet fysioterapeuter er gode til at starte egen virksomhed.

(Artiklen er publiceret på klinikejer.dk)

Det er et stort spring at starte op som selvstændig og det kræver nogle grundige overvejelser inden man tager springet.

Jeg vil her give dig nogle gode råd og overvejelser som kan indgå i beslutningsprocessen.

Hvad kendetegner en iværksætter?

En iværksætter er en person, som starter egen virksomhed. Ofte bruges betegnelsen om folk, der starter virksomheder, som skaber nye produkter eller medvirker til en væsentlig årlig tilvækst. Folk, der viderefører en eksisterende virksomhed, bliver normalt ikke kaldt iværksættere.
Kilde: Wikipedia.

Gode råd inden du starter:

1. Det skal være lysten, som er drivkraften

Jeg spørger altid som det første når jeg møder en fysioterapeut/iværksætter, som ønsker at blive selvstændig ”Har du virkelig lyst?” Det er altafgørende, at du har lyst til at være selvstændig. Du må ikke gøre det af nød. ”Nu har jeg søgt 50 stillinger og fået afslag hver gang, så nu starter jeg for mig selv” det går sjælden godt.

Iværksætteri er en livsstil, og du skal være villig til at ofre tid, penge og energi for at nå din drøm. Gør op med dig selv, om du i virkeligheden har mere lyst til at være lønmodtager? Hvis du brænder for din idé og vil gå langt for din drøm, så kast dig ud i det. Du er aldrig i tvivl når du mærker lysten.

2. Holder din idé

Er din ide god, spørg dig selv eller andre.

Hvilket problem, vil din idé løse – og er der andre, der har forsøgt det samme?
Hvor mange har problemet?

Undersøg markedet for behov, kunder og konkurrenter. Afprøv evt. idéen på en lille gruppe med 8-10 potentielle kunder. Virker det – og kan du få nogen til at betale fuld pris for det? Så er der også mulighed for, at du en dag kan leve af det.

3. Lav en grundig forretningsplan

Det lyder kedeligt og besværligt og er det nødvendigt. Hvis du spørger mig, er det en god ide og skal du låne penge af banken til at starte din klinik, vil den også bede om din forretningsplan.

Det er en god ide at forretningsplanen også indeholder en konkurrentanalyse. Vil du åbne din klinik i et område, hvor der i forvejen er mange fysioterapeuter eller andre sundhedsfaglige tilbud? Hvordan vil du i så fald adskille din virksomhed fra de andre?

Tal også med din bank. Mange banker er til at tale med, hvis du har brug for et lån til opstartsfasen. Jeg vil foreslå at du bruger en Bank som kender din branche, men det kræver stadig, at du har styr på din forretningsplan.

4. Sæt både forretningsmål og personlige mål

Stil dig selv nogle spørgsmål om, hvad du vil opnå som iværksætter.

Hvad er dine ambitioner med at starter egen virksomhed, skal det være en lille enkeltmandsklinik, hvor du kun er dig selv eller har du ambitioner om at have en klinik hvor der 3 – 5 ansatte eller har du store drømme om at bygge en kæde op og komme til udlandet. Det har stor betydning for, hvordan du starter med at bygge dit virksomhedsfundament.

Du skal også overveje dine personlige mål:
Hvor mange timer vil du arbejde om ugen?
Hvor meget vil du arbejde? Vil du f.eks. holde fri om mandagen, fordi du har små børn?
Hvilken indkomst har du brug for, for at dit liv kan løbe rundt?

Den frihed du har som selvstændig, hvor du selv kan planlægge din arbejdstid, kan du ikke få ret mange andre steder på arbejdsmarkedet. Til gengæld skal du være forberedt på, at du som iværksætter og selvstændig arbejder mentalt på din forretning næsten 24/7.

5. En god idé er at finde en makker eller 2

Som iværksætter skal du kunne beherske mange forskellige discipliner. Derfor kan det være en god idé at finde en makker, så du ikke står alene. Find eventuelt en partner, der har andre faglige kompetencer end dig selv. Det er også vigtigt at have en makker som har samme ambitioner og værdier som dig – en man kan snakke med også om svære ting. En sidste ting, husk at din familie skal inddrages i beslutningen.

6. Læg et budget

Læg et realistisk budget, også selvom det er svært at forudse, hvor mange indtægter, du får spørg evt. kollegaer eller en rådgiver om hjælp.

Tålmodighed er en vigtig disciplin når man starter egen virksomhed. Det kan tage lang tid at skabe en omsætning, og der går ofte 2-3 år, før du får en indtægt, du kan leve af.

7. Hvad skal din virksomhed hedde?

Det sjove er ofte at finde på et godt navn, her er der nogle forhold du skal tænke godt igennem inden du vælger navn.

Mange bruger en by som navn ex. Lejre fysioterapi, det er fint hvis du kun ønsker at have klinik i Lejre, men skal du have flere klinikker er det måske ikke det bedste navn. Det samme gælder, hvis det er et vejnavn eller dit eget navn.

Hvis du bygger din klinik op omkring et speciale, kan det være en god ide at det indgår i navnet, eks, Rygklinkken, Sportsklinikken etc.

 

Når ovenstående er på plads, er du klar til næste skridt. Som bl.a. er at få et CVR nr. Hvilken selskabsform skal jeg vælge, er der juridiske forhold jeg skal tage hensyn til, overholder jeg sundhedsloven.

Ønsker du et uforpligtende møde, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail: cp@konsulentfirmaet.dk for at aftale mulighederne for sparring og rådgivning, så du kommer godt i gang som iværksætter/selvstændig.


Kategorier: Budget, Forretningsplan, Mål, Opstart